Olejki CBG

  • CBG Olej 5% – 10ml

  • Medihemp CBG Esencja 5 naturalny olejek CBG (Cannabigerol)